SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Gozdarski programi

Gozdar

S pridobljeno izobrazbo in poklicem se lahko zaposliš ali pa se za pridobitev naziva gozdarski tehnik vpišeš v 3. letnik srednjega strokovnega izobraževanja - gozdarski tehnik.

Gozdarski tehnik

S pridobljeno izobrazbo in poklicem se lahko zaposliš ali nadaljuješ izobraževanje na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani ali na drugih višjih šolah.

DOSTOPNOST
Scroll to Top