SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Gozdar

SREDNJE  POKLICNO  IZOBRAŽEVANJE  –  gozdar

srednje poklicno izobraževanje
uspešno končana osnovna šola
gozdar/gozdarka
3 leta (180 kreditnih točk)
zaključni izpit

Zaključni izpit sestavljata dve enoti:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek in zagovor
 • teoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 • praktični del v šolskem gozdu, šolskih delavnicah
912 ur pri izbranem delodajalcu (lahko ga pomaga poiskati tudi šola)
 • vpis v 3. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za pridobitev poklica gozdarski tehnik
 • opraviti moraš nekja diferencialnih izpitov
 • pogoj za vpis je končan zaključni izpit
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v raznolike gozdove Slovenije in različne gozdarske institucije
 • ogledi sejmov in predstavitev gozdarske mehanizacije  pri nas in v tujini
 • sodelovanje v različnih krožkih (naravovarstvo in lovstvo, sekaški krožek)  in projektih
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in varnost dijakov, upoštevanje vrednot odgovornosti, delavnosti, strpnosti, človečnosti
 • prijazni in strokovno usposobljeni profesorji

Kaj pridobim s poklicem gozdar?

Znanja, ki jih boš pridobil:

Delovna opravila, pri katerih sodeluje gozdar:

Dela, ki jih opravlja gozdar:

DOSTOPNOST
Scroll to Top