SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Gozdarski tehnik

SREDNJE  STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE  –  gozdarski tehnik

GOZDARSKI TEHNIK

srednje strokovno izobraževanje
uspešno končana osnovna šola
gozdarski tehnik/gozdarska tehnica

4 leta (240 kreditnih točk)

poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor
 • teoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 • praktični del v šolskem gozdu, šolskih delavnicah 
152 ur pri izbranem delodajalcu (lahko ga pomaga poiskati šola)
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v raznolike gozdove Slovenije in različne gozdarske institucije
 • ogledi sejmov in predstavitev gozdarske mehanizacije pri nas in v tujini
 • sodelovanje v različnih krožkih (naravovarstvo in lovstvo, sekaški krožek) in projektih
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in skrb za varnost dijakov
 • upoštevanje vrednot odgovornosti, delavnosti, strpnosti, človečnosti …
 • prijazni in strokovno usposobljeni profesorji

Kaj pridobim s poklicem gozdarski tehnik?

Znanja, ki jih boš pridobil:

Delovna opravila, pri katerih sodeluje gozdarski tehnik:

Dela, ki jih opravlja gozdarski tehnik:

DOSTOPNOST
Scroll to Top