SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

 • VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
 • programi
 • CENIK

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Kdaj je vpis v izobraževanje odraslih?

Vpis za šolsko leto 2022/23 se je zaključil.

Programi izobraževanja odraslih

 • obdelovalec lesa – 2 leti
 • mizar – 3 leta
 • gozdar – 3 leta
 • lesarski tehnik – 4 leta
 • gozdarski tehnik – 4 leta
 • lesarski tehnik (pti) – 2 leti po zaključenem triletnem poklicnem izobraževanju

Kdaj je vpis v izobraževanje odraslih?

Vpis za naslednje šolsko leto je običajno v mesecu avgustu. Natančen datum objavimo na spletni strani šole. Glede na razpoložljiva mesta je možen vpisni termin tudi na začetku meseca septembra.

Kaj potrebujem za vpis?

Ob vpisu je treba predložiti spričevalo 1. letnika, na osnovi katerega organizatorica izobraževanja oblikuje individualni izobraževalni načrt. S seboj je treba imeti tudi denar za vpisnino, ki se po prejemu položnice v tajništvu šole poravna na pošti, banki ali bencinskih servisih. Običajno kandidati poravnajo vpisnino na pošti na Šarhovi ulici ali v Pekrah ali na Petrolovem bencinskem servisu …

Kako poteka vpis v izobraževanje odraslih?

Na dan vpisa organizatorica izobraževanja odraslih v učilnici uvodoma poda osnovne vpisne informacije vsem kandidatom.

Nato sledi individualni vpisni del z vsakim kandidatom, v katerem kandidat:

 • prejme vpisnico in jo izpolni,
 • prejme plačilni nalog za vpisnino v višini 200 €, ki ga poravna na banki, pošti …
 • po plačilu se vrne z dokazilom o plačilu na šolo ter dokonča vpisni postopek,
 • kandidat prejme potrdilo o vpisu, na osnovi katerega je nato vpisan v centralno evidenco.

Za vsakega udeleženca pripravi organizatorica izobraževanja odraslih individualni izobraževalni načrt.

Odrasli v skladu s predmetnikom oziroma prilagoditvami opravljajo izpite. Pred izpiti omogočimo udeležencu konzultacije s profesorjem/ico, pri katerem bo opravljal izpit.

Na kakšen način poteka izobraževanje odraslih?

Izobraževanje odraslih poteka v obliki vodenega samoizobraževanja z opravljanjem izpitov iz posameznih predmetov. Predavanj ni, so pa konzultacije pri profesorju, pri katerem opravljate izpit.

Kako dolgo traja izobraževanje odraslih?

Trajanje je določeno z izobraževalnim programom, vendar je odvisno od dinamike opravljanja izpitov. Realen odgovor je – čas je odvisen od kandidatovega dela in motivacije.

Kako izvem, katero snov moram znati za posamezni izpit?

Gospa Dragica Sirc, tajnica VIZ, poda informacijo o terminu, v katerem je možno izvesti konzultacije pri posameznem profesorju. Na konzultacijah profesor poda vsa pojasnila: o snovi, ustrezni literaturi, načinu preverjanja znanja, odgovarja na vprašanja kandidata …

Kdaj so izpiti?

Izpiti so vsak tretji teden v mesecu.

Kako je s prijavo na izpit?

Med 1. in 10. v mesecu kandidat pokliče tajništvo šole in napove, kateri izpit želi opravljati. Predhodno se udeleži konzultacij pri profesorju, pri katerem bo opravljal izpit. Organizatorica izobraževanja pisno obvesti kandidata o datumu in uri izpita, ki je vsak tretji teden v mesecu. Obvestilu je dodan tudi plačilni nalog v višini 35 € za opravljanje posameznega izpita, ki ga je treba poravnati pred opravljanjem izpita.

Kdaj se lahko odjavim od izpita?

Odjava je možna 2 dni pred datumom opravljanja izpita. Odjaviti se je možno:

 • s telefonskim klicem v tajništvo šole: 02 421 66 50 ali
 • po e-pošti Vesni Pintar, organizatorici
 • izobraževanja vesna.pintar@guest.arnes.si.

CENIK

Cene izobraževanja odraslih so določene s sklepom Sveta zavoda Lesarske šole Maribor in znašajo:

 • VPISNINA: 200 €
 • POSAMEZNI IZPIT: 35 €

Vpisnina se poravna ob vpisu. V tajništvu šole prejmete plačilni nalog, ki ga poravnate na banki, pošti …

Znesek za opravljanje posameznega izpita poravnate pred opravljanjem izpita. Plačilni nalog organizatorica izobraževanja pošlje kandidatu na dom.

Več informacij pri organizatorici izobraževanja:

Vesna Pintar, univ. dipl. inž. les.

Najpogostejša vprašanja kandidatov za izobraževanje odraslih so na tej povezavi

DOSTOPNOST
Scroll to Top