SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

KONTAKT

DIREKTOR / RAVNATELJ

TAJNIŠTVO

RAČUNOVODSTVO

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

KNJIŽNICA

INFORMACIJE ZA GOZDARSKI PROGRAM

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

TAJNIK POKLICNE MATURE

VODJA ŠOLSKE DELAVNICE

URADNE URE

TAJNIŠTVO IN BLAGAJNA

RAČUNOVODSTVO

SVETOVALNA SLUŽBA, PEDAGOGINJA

VODJA ŠOLSKE DELAVNICE

ORGANIZAT.A IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

TAJNIK POKLICNE MATURE

STATUS ŠOLE

Ureja sklep Vlade Republike Slovenije z dne, 27. julija 2014, o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Lesarska šola Maribor«.

Za izvajanje dejavnosti zavoda sta na sedežu zavoda organizirani dve organizacijski enoti:

  • Srednja lesarska šola
  • Višja strokovna šola.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih:

  • nižje, srednje poklicno in strokovno izobraževanje
  • dejavnost knjižnic.

Ostale dejavnosti so opredeljene v sklepu o ustanovitvi.

DOSTOPNOST
Scroll to Top