SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Lesarski programi

Lesarski tehnik

S pridobljeno izobrazbo in poklicem se lahko zaposliš ali nadaljuješ izobraževanje na naši Višji strokovni šoli za les in oblikovanje ali na drugih višjih in visokih šolah.

Lesarski tehnik PTI

S pridobljeno izobrazbo in poklicem se lahko zaposliš ali nadaljuješ izobraževanje na naši Višji šoli za les in oblikovanje ali na drugih višjih in visokih šolah.

Mizar

S pridobljeno izobrazbo in poklicem se lahko zaposliš ali nadaljuješ izobraževanje na naši šoli v srednjem poklicno-tehniškem izobraževanju (pti) za poklic lesarskega...

Obdelovalec lesa

Z uspešno končano nižjo poklicno šolo se lahko vpišeš v 1. letnik srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja. Izobraževanje za poklic obdelovalca lesa traja dve leti...

DOSTOPNOST
Scroll to Top