SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Lesarski tehnik – PTI (3+2)

SREDNJE  STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE  –  lesarski tehnik PTI (3+2)

LESARSKI TEHNIK – pti

srednje strokovno izobraževanje
 • uspešno končano triletno poklicno izobraževanje (mizar)

Opomba: drugih vpisnih pogojev ni, razen pri omejitvi vpisa

lesarski tehnik

4 leta (240 kreditnih točk)

poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor
 • teoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 • praktični del v šolskih delavnicah za ročno in strojno obdelavo

76 ur pri izbranem delodajalcu (lahko ga pomaga poiskati šola)

 • na isti šoli na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje Maribor, v smeri lesarstvo in oblikovanje materialov
 • na drugih višjih in visokih šolah
 • s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom na nekaterih univerzitetnih programih
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v podjetja pri nas in v tujini
 • ogled sejmov pri nas in v tujini
 • predstavitev izdelkov na sejmih in dogodku Čar lesa
 • sodelovanje v raznih krožkih
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in varnost dijakov
 • upoštevanje vrednot
 • prijazni in strokovno usposobljeni učitelji

Kaj pridobim s poklicem Lesarski tehnik - pti?

Znanja, ki jih boš pridobil:

Dela, ki jih opravlja lesarski tehnik:

Dela, ki jih opravlja lesarski tehnik:

DOSTOPNOST
Scroll to Top