SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Lesarski tehnik

SREDNJE  STROKOVNO  IZOBRAŽEVANJE  –  lesarski tehnik

LESARSKI TEHNIK

srednje strokovno izobraževanje
uspešno končana osnovna šola, zaželeno je dobro obvladanje naravoslovnih znanj
lesarski tehnik

4 leta (240 kreditnih točk)

poklicna matura

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • pisni in ustni izpit iz lesarstva

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike
 • izdelek in zagovor
 • teoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 • praktični del v šolskih delavnicah za ročno in strojno obdelavo
152 ur pri izbranem delodajalcu (lahko ga pomaga poiskati šola)
 • na isti šoli na Višji strokovna šoli za les in oblikovanje Maribor, v smeri lesarstvo in oblikovanje materialov
 • na drugih višjih in visokih šolah
 • s poklicno maturo in opravljenim petim predmetom na nekaterih univerzitetnih programih
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v podjetja pri nas in v tujini
 • ogled sejmov pri nas in v tujini
 • predstavitev izdelkov na sejmih in dogodku Čar lesa
 • sodelovanje v raznih krožkih
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in varnost dijakov
 • upoštevanje vrednot
 • prijazni in strokovno usposobljeni učitelji

Kaj pridobim s poklicem lesarski tehnik?

Znanja, ki jih boš pridobil:

Delovna opravila, pri katerih sodeluje lesarski tehnik:

Dela, ki jih opravlja lesarski tehnik:

DOSTOPNOST
Scroll to Top