SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Mizar

srednje poklicno izobraževanje

uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
3 leta (180 kreditnih točk)

zaključni izpit

Zaključni izpit sestavljata dve enoti:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek in zagovor
 • eoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 •  praktični del v šolskih delavnicah za ročno in strojno obdelav
912 ur pri izbranem delodajalcu v Sloveniji (lahko ga pomaga poiskati šola)
 • v poklicno tehniškem programu (3+2), s katerim pridobiš naziv lesarski tehnik /lesarska tehnica
 • program se konča z opravljeno poklicno maturo in nudi možnost nadaljnjega študija
 •  več o študiju na naši višji strokovni šoli za les in oblikovanje na povezavi TUKAJ
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v podjetja pri nas in v tujini
 • ogledi sejmov pri nas in v tujini,
 • predstavitev izdelkov na sejmih in dogodkih (npr. Obrtni sejem v Celju, Čar lesa),
 • sodelovanje v različnih krožkih in projektih,
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in varnost dijakov,
 • upoštevanje vrednot odgovornosti, delavnosti, strpnosti, človečnosti …
 • prijazni in strokovno usposobljeni profesorji

Kaj pridobim s poklicem mizar?

Znanja, ki jih boš pridobil:

 • osnov lesarstva (LES)
 • obdelave lesa (OLE)
 • obdelave lesnih plošč (OLP)
 • izdelave stavbnega pohištva (STP)
 • izdelave bivalnega pohištva (BIP)
 • snovanja izdelka (SNI)

PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH lahko izbiraš med:

Delovna opravila in dela, ki jih opravlja mizar:

DOSTOPNOST
Scroll to Top