SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Obdelovalec lesa

OBLIKOVALEC LESA

nižje poklicno izobraževanje
uspešno končanih vsaj sedem razredov osnovne šole ali osnovno šolo s prilagojenim programom

obdelovalec lesa

2 leti (120 kreditnih točk)
zaključni izpit

Zaključni izpit sestavlja ena enota:

 • izdelava izdelka z zagovorom
 • teoretični del v šoli (učilnice splošnih in strokovnih predmetov, računalniške učilnice)
 • praktični del v šolskih delavnicah za ročno in strojno obdelavo
152 ur pri izbranem delodajalcu (lahko ga pomaga poiskati šola)
1. letnik srednjega strokovnega ali poklicnega izobraževanja
 • možnosti mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus in opravljanje prakse v tujini,
 • strokovne ekskurzije v podjetja pri nas in v tujini
 • ogledi sejmov pri nas in v tujini,
 • predstavitev izdelkov na sejmih in dogodkih (npr. Obrtni sejem v Celju, Čar lesa),
 • sodelovanje v raznih krožkih in projektih,
 • izobraževanje na šoli, kjer sta prisotna red in varnost dijakov,
 • upoštevanje vrednot odgovornosti, delavnosti, strpnosti, človečnosti …
 • prijazni in strokovno usposobljeni profesorji

Kaj pridobim s poklicem obdelovalec lesa?

Znanja, ki jih boš pridobil:

Delovna opravila in dela, ki jih opravlja obdelovalec lesa:

DOSTOPNOST
Scroll to Top