SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Poslanstvo in vizija šole

Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor na nivoju nižjega in srednjega poklicnega ter strokovnega izobraževanja, pa tudi višjega strokovnega izobraževanja usposablja mladino in odrasle za lesarske, gozdarske in oblikovalske poklice.

Izobražujemo in vzgajamo obdelovalce lesa, mizarje, gozdarje, lesarske in gozdarske tehnike, inženirje lesarstva in oblikovanja. Smo in bomo profesionalci, ki jim kaže zaupati, saj mladino in odrasle ne le izobražujemo, temveč tudi vzgajamo za kvalitetno življenje v spreminjajočem se svetu. Zaupamo v sposobnosti in ustvarjalno moč mladih.

Naše dijake in študente spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na pot vseživljenjskega izobraževanja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev profesorji/predavatelji nismo le posredovalci znanja, ampak predvsem svetovalci, mentorji in tutorji.

Mladostniku pomagamo pri izbiranju in vrednotenju informacij. Veliko pozornosti posvečamo pomoči potrebnim dijakom pri doseganju njihovih ciljev. Otrokom ne dajemo le odgovorov, ki si jih zapomnijo, ampak jim tudi zastavljamo probleme, ki jih rešujejo.

Skrbimo za spoštovanje in strpnost do različnosti, dobre medosebne odnose, mednarodno izmenjavo, predvsem pa za kvalitetno poklicno in strokovno izobraževanje ter osebnostno rast dijakov, študentov, učiteljev in predavateljev šole.

Naša prihodnost je v povezovanju s prakso in socialnimi partnerji, v prilagajanju potrebam trga, posodabljanju in individualizaciji izobraževalnega procesa ter mednarodnem povezovanju.

Direktor: Aleš Hus, univ. dipl. inž. les.

DOSTOPNOST
Scroll to Top