SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba - pedagoginja

Uradne ure:

INFORMACIJE

Področje dela svetovalne službe je pestro in med drugim obsega:

 • individualno delo z dijaki,
 • karierno svetovanje,
 • pomoč pri iskanju učinkovitih metod učenja,  
 • sodelovanje z razredniki pri reševanju učne in vzgojne problematike ter oblikovanju sodelovalne razredne skupnosti,  
 • delo in pomoč dijakom s posebnimi potrebami.

Pri tem sodelujemo z dijaki, učitelji, starši in strokovnjaki zunanjih ustanov, z dijaškimi domovi, zdravstvenimi ustanovami … Z vodstvom šole soustvarjamo dobre pogoje za delo vseh na šoli.

Dosegljivi smo vsak dan med 8.00 in 14.00 uro ter vsak prvi torek v mesecu v času pogovornih ur.

 • nudimo individualno svetovanje, spremljamo učno uspešnost, svetujemo ob učnih težavah,
 • seznanjamo s pogoji za pridobitev štipendije,
 • pomagamo pridobiti dijaško izkaznico,
 • pomagamo urediti vpis in izpis iz šole, preusmeritev,
 • pomagamo pri oblikovanju karierne poti,
 • svetujemo ob osebnih stiskah,
 • svetujemo o možnostih nadaljnjega izobraževanja.

Dijake zaključnih letnikov vodimo skozi prijavno-vpisni postopek za nadaljnje izobraževanje.

 • pomagamo jim v trenutkih, ko potrebujejo informacije, nasvet in podporo,
 • izvajamo predavanja za starše in povabimo zunanje predavatelje, od katerih se skupaj učimo

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

Odvisnost ni igra – pomoč pri prekomerni rabi interneta

#Odklikni: Spletno nasilje se lahko godi tudi tebi – video spoti

Odštekani najstniki in starši, ki štekajo (odlična knjiga – recenzija) in video predavanje

Samopoškodovalno vedenje

ŽivŽiv – razmišljam o samomoru
Mladi in samomor

Sporočilo v steklenici – Ocena lastnih pivskih navad

Nasilje nad ženskami in otroki
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini

Spletne strani za mlade v težavah: 
Nisi ok? Povej naprej.
To sem jaz 
Na varnem.si

POMOČ DIJAKOM

Če imate težave, vprašanja, dileme, se lahko obrnete na spletno svetovalnico, v kateri vam bodo odgovorili strokovnjaki z najrazličnejših področij

POMOČ STARŠEM

DOSTOPNOST
Scroll to Top