SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Pogosta vprašanja in odgovori

Če imaš resno vprašanje, ki se nanaša na šolsko delo, ga lahko postaviš preko sporočil na naši FB strani Lesar s srcem in hrbtenico. Odgovorili ti bomo na FB, vprašanje in odgovor pa objavili tudi na tej strani.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA DIJAKOV

Prijavnico odnesi k ustreznemu prevozniku za ureditev vozovnice.
Da, vsak dijak prinese svojo obešanko in z njo zaklene izbrano omarico v garderobi za dijake (v naslednjem odgovoru preberi, v kateri vrsti lahko izbereš omarico). Za večjo varnost priporočamo nekoliko kvalitetnejšo obešanko.

Razporeditev garderobnih omaric po letnikih je naslednja:

 • dijaki 1. letnikov – prva vrsta omaric – levo in desno
 • dijaki 2. letnikov – druga vrsta omaric – levo in desno
 • dijaki 3. letnikov – tretja vrsta omaric – levo in desno
 • dijaki 4. letnikov in 5. letnik pti – 4. vrsta omaric – levo in desno

Omarico si izbereš sam, številko omarice javiš razredniku, ta pa jo zapiše med tvoje podatke v eAsistent. Organizacijo omaric ureja gospod Peter Burjek, učitelj prakse.

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA STARŠEV

 • Lesarski in gozdarski tehnik: končana osnovna šola
 • Mizar: končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje
 • Gozdar: končana osnovna šola
 • Obdelovalec lesa – uspešno končanih vsaj sedem razredov osnovne šole ali osnovna šola s prilagojenim programom

Več o vpisnih pogojih je na tej povezavi

Posebno predznanje ni potrebno. Veselje do dela v gozdu in z lesom, čim boljši učni uspeh v osnovni šoli in odgovornost za šolsko delo, omogočajo dijaku, da uspešno opravlja šolske obveznosti.
Za dijake, ki so končali katerikoli program naše šole (lesarski ali gozdarski) obstajajo dobre zaposlitvene možnosti. Dobri dijaki, ki so končali mizarski program so zelo zaželeni v naših in avstrijskih podjetjih.

Končan triletni mizarski program – dijaki se lahko vpišejo v program poklicno-tehniškega izobraževanja (3+2), ki traja nadaljnji dve leti.

Končan triletni gozdarski program – možen je vpis v 3. letnik srednjega tehniškega izobraževanja, programa gozdarski tehnik. Dijak mora opraviti nekaj diferencialnih izpitov.

Končan štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, lesarski tehnik ali program PTI (3+2) – izobraževanje je možno nadaljevati na naši šoli, in sicer na Višji strokovni šoli za les in oblikovanje. Več na tej povezavi Možen je nadaljnji študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer lesarstvo ali drugi fakulteti, ki omogoča vpis z opravljeno poklicno maturo.

Končan štiriletni program gozdarski tehnik – možen je vpis na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, smer gozdarstvo. Na naši šoli še ni višješolskega študija gozdarstva.

Do šole vozi mestni avtobus številka 4. Možno se je pripeljati tudi z vlakom, ki ima postajo okoli 5 minut peš od šole (pri bivšem podjetju Marles). Za tiste, ki se pripeljejo z avtom je možno parkiranje na parkirišču pred šolo. Več o prometnih povezavah tukaj

Dijak lahko stanuje v dijaških ali študentskih domovih v Mariboru in v Rušah, lahko pa tudi v zasebnih sobah.

Oglejte si seznam dijaških in študentskih domov s spletne strani Mestne občine Maribor

Pouk poteka v dopoldanskem času in se konča praviloma do 15.05. Krožki lahko potekajo tudi v popoldanskem času.

Dijaki si lahko učbenike na osnovi naročilnice pridobijo iz šolskega učbeniškega sklada. Sposodijo si lahko le celoten komplet za posamezni letnik, ki stane tretjino vrednosti nabavne cene. Šolski učbeniški sklad  vodi prof. Zdenka Berko, knjižničarka.

Več o učbeniškem skladu je na tej povezavi

Da, dijak si mora delovno obleko nabaviti sam. Pri pouku prakse je delovna obleka obvezna.

 • Lesarski tehnik – 504 ure prakse v vseh letih in 152 ur pri izbranem delodajalcu (PUD)
 • Lesarski tehnik pti (3+2) – 170 ur prakse v dveh letnikih in 76 ur PUD
 • Mizar – 827 ur prakse v vseh treh letih in 912 ur PUD
 • Obdelovalec lesa – 600 ur v dveh letih,  152 ur PUD
 • Gozdarski tehnik – 568 ur v štirih letih in 152 ur PUD
 • Gozdar – 600 ur v treh letih in  912 ur PUD

Več je napisanega na vrhu spletne strani pod ikonami lesarski programi in gozdarski programi.

Šola nudi učno pomoč dijakom, ki imajo urejen status dijaka s posebnimi potrebami.

Po besedah dijakov so profesorji razumevajoči do dijakov in njihovih problemov, dobro razlagajo, so korektni pri spraševanju in testi niso pretežki za tiste, ki se učijo.

Na šoli je prijetno vzdušje, počutimo se dobro, saj ni kreganja in pretepanja. (besede dijakov)

Starši se s prijavnico prijavijo na eAsistent, ki nudi več paketov glede informiranja.

Pogovorne ure za starše so vsak prvi torek v mesecu med 16.30 in 17.30. Vsak razrednik iam določeno tudi govorilno uro za starše, ki je praviloma v dopoldanskem času.

10. člen našega Šolskega reda določa kazni za neopravičene ure, ki so razvidne iz spodnje tabele

Kdo ga izreče? | Vzgojni ukrep | Neopravičene ure
razrednik | opomin razrednika | do 10 ur
razrednik | ukor razrednika |  11 – 20 ur
ravnatelj | ukor ravnatelja |  21 – 35 ur
ravnatelj | izključitev |  najtežje kršitve, neopr. izost. nad 35 ur

Na šoli potekajo tekmovanja za Cankarjevo priznanje, matematično tekmovanje, tekmovanje iz risanja projekcij … Več o matematičnem tekmovanju in Cankarjevem tekmovanju

Aktivni so tuid mladi razsikovalci, ki tekmujejo na tekmovanju Mladi za napredek Maribora. Dobro uvrščeni pa tekmujjeo nato na državni ravni. Več tukaj

Med šolskimi odmori pa celo šolsko leto poteka šolska športna liga, medrazredna tekmovanja v nogometu, odbojki, košarki.

Več o šolski športni ligi

Da, na šoli deluje šolska kuhinja in dijakom je na voljo topla malica. Več tukaj

Na malico se prijaviš na računalniku, ki je v avli šole. Prijaviš se s svojo dijaško izkaznico, ki si jo urediš, ko prideš kot novinec na šolo (prinesti moraš svojo fotografijo, šola pa naroči izdelavo dijaške izkaznice, ki stane 5 evrov).

 Malico odjaviš preko računalnika v avli šole do 11.00, odjava pa začne veljati naslednji dan.

V primeru bolezni starši ali skrbniki javijo odsotnost v tajništvo šole in sporočijo tudi, da odjavljajo malico.

V programih obdelovalec lesa, mizar in gozdar se na koncu opravlja zaključni izpit. Več informacij je tukaj.

V programih lesarski in gozdasrki tehnik ter lesarski tehnik pti (3+2) se opravlja poklicna matura. Več informacij je na voljo na tej povezavi.

DOSTOPNOST
Scroll to Top