SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Pooblaščena oseba za varovanje podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne, 27. aprila 2016, smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

Center za pravno pomoč, d. o. o.
Rimska ulica 4
2310 Slovenska Bistrica

Naša pooblaščenka je Katja TRETNJAK, univ. dipl. pravnica.

Telefonska številka: 08 205 96 04 
E-naslov: katja@czpp.si

Več informacij o varovanju osebnih podatkov najdeš na spletni strani informacijske pooblaščenke TUKAJ

DOSTOPNOST
Scroll to Top