SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

POPRAVNI IZPITI – junij 2022 (vsi nezaključni letniki in 5. A LT-pti)

VisjaLesarskaMB

PRAKSA:  TOREK, 28. 6. 2022, ob 8.00 uri v šolskih delavnicah.

 

PISNI DEL:

 

SREDA, 29. 6. 2022

 

SLO                      

ob 8.00 uri v učilnici I/10                    Nadzor:  T. Perić

ob 8.00 uri v učilnici I/11                    Nadzor:  I. Stiplovšek

ob 8.00 uri v učilnici II/21                   Nadzor. J. Vollmaier Lubej

                                                 

ČETRTEK,  30. 6. 2022

 

FIZ

ANJ/NEJ

ob 8.00 uri v učilnici I/4                      Nadzor: F. Kidrič

ob 9.00 uri v učilnici I/10                    Nadzor: S. Trojnar Kvas

ob 9.00 uri v učilnici II/21                   Nadzor: E. Potočnik

ob 9.00 uri v učilnici II/20                   Nadzor: M. Bandur

 

PETEK, 1. 7. 2022

 
MAT

ob 8.00 v učilnici I/4                           Nadzor:  F. Kidrič

ob 8.00 v učilnici II/13                        Nadzor:  I. Praček

ob 8.00 v učilnici II/20                        Nadzor: V. Lipušček

 

 

USTNI DEL:

 

SREDA,  29. 6. 2022

 

SLO

ob 10.00 uri v učilnici I/10

    Komisija:  T. Perić, I. Stiplovšek, J. Vollmaier Lubej

 

GOZDARSTVO

 

ob 9.00 uri v učilnici I/7

      

         Komisija:  M. Kišek, J. Kojc, B. Bernard, R. Vovk

 

LES, KLS, TKR,  OLP, MOL, LOS, PRT, SOL, OK

 

ob 9.00 uri v učilnici I/5

 

      Komisija: G. Potisk, J. Tramšek, B. Bračič, V. Stegne

 

 

 

ČETRTEK, 30. 6. 2022

 

FIZ, KEM, NAR, VFG(nar)

ob 10.00 v učilnici I/4

    Komisija:  F. Kidrič, V. Lipušček

 

ANJ/NEJ ob 10.00 uri v učilnici II/21
    Komisija:  E. Potočnik, S. Trojnar Kvas, M. Bandur
   

 OLE, STP, OK,

 

 ob  9.00 uri v učilnici I/16

    Komisija: G. Potisk, J. Tramšek, D. Krecenbaher,

Z. Steblovnik Župan

 

PETEK,  1. 7. 2022

 

MAT,

ob 10.00 v učilnici I/4

    Komisija:  F. Kidrič, I. Praček, V. Lipušček
   

ŽIS, LEL, PPD, OK, TOL, IZD, TPL, MAL, TVO, MOL, LES, OLP

ob 9.00 v učilnici II/15

    Komisija:  V. Pintar, M. Črnčec, D. Krecenbaher
   

ŠVZ

ob 9.00 v telovadnici

    Komisija:  B. Pukl Praček, M. Suhadolnik Seljak
     

GOZDARSTVO

 

ob 9.00 uri v učilnici I/7

      

         Komisija:  M. Kišek, R. Vovk, B. Bernard, J. Kojc

 

OPI, PRO, KOP, KLI, TZL, TVO, MAL, OK, OLE,

ob 9.00 uri v učilnici P/2

 

         Komisija:  M. Prelog, P. Urlep, B. Bračič

SOC, UME, PSI, IOPK, OK ZGO, GEO, DRU

ob 9.00 uri v učilnici 1/9

 

         Komisija:  M. Čebulj, J. Korpič

 

 

Za lažje razumevanje:

  1. letnik mizar

LES – 1. modul (osnove lesarstva ) vsebuje TEH,  KON, SNA, PRA;

OLE – 2. modul (obdelava lesa) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

OK- 3. modul (odprti kurikul) vsebuje RAČ, TEH, SNA, intarzije, rezbarjenje.

 

  1. letnik mizar

OLP – 1.modul (obdelava lesnih plošč) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

STP – 2. modul (stavbno pohištvo) vsebuje TEH, KON, SNA, PRA;

OK – 3. modul (odprti kurikul) vsebuje RAČ, TEH, SNA, PRA, estetsko vzgojo in poslovno komuniciranje.

 

PODELITEV SPRIČEVAL BO (po opravljenih popravnih izpitih) V PETEK, 1. 7. 2022, OB 12.00.

 

 

 

Maribor, 23. 6. 2022

 

Pripravila:                                                                                                                       Ravnatelj:

Zdenka Berko, prof.                                                                                                        Aleš Hus, u. d. i. l.

DOSTOPNOST
Scroll to Top