SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

DIDAKTIČNE KOCKE IZ LESA RAZLIČNIH DREVESNIH VRST

Kocke so sestavljene iz različnih vrst lesa. Sestavljene so iz lesa, ki je bil posekan v okviru aktivnosti projekta Alptrees na Srednji lesarski in gozdarski šoli Maribor. Uporabljen je les turške leske, srebrnega javorja in pavlovnije.

Mentor: Mirjana Kumer, skupaj z dijaki programa mizar.
DOSTOPNOST
Scroll to Top