SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

NETOPIRNICE

Netopirnice so narejenega iz trajnega in trpežnega lesa robinije. Na šoli smo naredili preko 20 netopirnic in za to je bila potrebna velika količina lesa, ki ga je bilo na trgu lesnih izdelkov precej težko dobiti. Večino netopirnic smo razdelili med različne uporabnike – v sodelovanju s Slovenskim društvom za opazovanje in proučevanje netopirjev.

Mentor: Renato Vovk, z dijaki programa gozdarski tehnik
DOSTOPNOST
Scroll to Top