SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

UMIVALNIK IZ DIVJEGA KOSTANJA

Čudovit unikaten umivalnik je nastal iz lesa tujerodne drevesne vrste, ki pogosto raste po slovenskih drevoredih in parkih – divjega kostanja. Ta les je sicer mes lesarji znan kot slabše uporaben.

Mentor: Boris Potočnik z dijaki programa lesarski tehnik
DOSTOPNOST
Scroll to Top