SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Učitelji

Iskalnik

Marta Bandur,

prof. nem.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 2. Č OL
Področje poučevanja:
nemščina

Rok Bera,

gozd. teh.
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti - praksa

Zdenka Berko,

prof. kem. in bio.
Področje poučevanja:
biologija
Dodatne dejavnosti: vodja šolske knjižnice

Benjamin Bernard,

mag. inž. gozd.
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti
strokovni gozdarski predmeti - praksa

Boštjan Bračič,

univ. dipl. inž. les.
Razredništvo 2021/2022: Razrednik 4.C LT PTI
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti

Peter Burjek,

inž. les.
Razredništvo 2021/2022: Razrednik 3.C MIZ/GOZD
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Marjan Črnčec,

univ. dipl. org. dela
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti

Aljaž Fijačko,

les. teh.; mag. inž. prometa
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Zlatko Jesenik,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa
Dodatne dejavnosti: vodja šolskih delavnic; vodja praktičnega usposabljana pri delodajalcih (PUD) za lesarske programe

Franc Kidrič,

prof. fiz.
Razredništvo 2021/2022: Razrednik 2.A LT/GT
Področje poučevanja:
matematika
fizika
naravoslovje
Dodatne dejavnosti:

administrator e-Asistenta

dr. Mateja Kišek,

mag. inž. gozd.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 2.C MIZ/GOZD
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti
Dodatne dejavnosti: Vodja praktičnega usposabljanja pri delodajalcih (PUD) za gozdarske programe; organizatorka strokovnih ekskurzij

Janez Kojc,

dipl. inž. gozd. (UNI)
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti
strokovni gozdarski predmeti - praksa

Jožica Korpič Železnik,

prof. zgo. in soc.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 1.B MIZ
Področje poučevanja:
družboslovni predmeti

Franc Korpič,

univ. dipl. inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: Tajnik šolske maturitetne komisije

Darja Krecenbaher,

univ. dipl. inž. les.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 1. A LT/GT
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: koordinatorica za tržnice poklicev in tehnične dni na osnovnih šolah

Mirjana Kumer,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Marjan Kumer,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Vlasta Lipušček,

prof. mat in fiz.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 1. Č OL
Področje poučevanja:
matematika
kemija
naravoslovje

Tatjana Perič,

prof. slov.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 1.C MIZ/GOZD
Področje poučevanja:
slovenščina
Dodatne dejavnosti: organizatorka kulturnih dejavnosti

Vesna Pintar,

univ. dipl. inž. les.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 3.A LT/GT
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: Organizatorka izobraževanja odraslih; organizacija strokovnih ekskurzij

Gorazd Potisk,

univ. dipl. inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti

Elizabeta Potočnik,

prof. ang. in slov.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 3.B MIZ
Področje poučevanja:
angleščina

Boris Potočnik,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Iztok Praček,

dipl. inž. stroj.
Razredništvo 2021/2022: Razrednik 4.A LT/GT
Področje poučevanja:
matematika

Marjan Prelog,

univ. dipl. inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: organizacija informacijskih dejavnosti

Stanislav Sagadin,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

mag. Cvetka Semlak,

prof. pedagog.
Dodatne dejavnosti: šolska pedagoginja

Zdenka Steblovnik Župan,

univ. dipl. inž. les.; spec.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti

Vladimir Stegne,

univ. dipl. inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: koordinator mladih raziskovalcev

Meta Suhadolnik Seljak,

prof. švz.
Področje poučevanja:
športna vzgoja
Dodatne dejavnosti: organizator športnih dni

Alenka Tonij,

inž. les.
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti - praksa

Jolanda Tramšek,

univ. dipl. inž. stroj.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 4.B LT PTI
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti

Snežna Trojnar Kvas,

prof. ang.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 2.B MIZ
Področje poučevanja:
angleščina
Dodatne dejavnosti:

skrbnica šolskega Instagrama in Facebooka

Petra Urlep,

univ. dipl. inž. les.
Razredništvo 2021/2022: Razredničarka 5.A LT PTI
Področje poučevanja:
strokovni lesarski predmeti
Dodatne dejavnosti: koordinatorica izmenjave dijakov Erasmus

mag. Tjašo Vlasak,

prof. rač. In mat.
Področje poučevanja:
matematika

dr. Janja Vollmaier Lubej,

prof. slov.
Področje poučevanja:
slovenščina

Renato Vovk,

dipl. inž. gozd. (UNI)
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti
strokovni gozdarski predmeti - praksa
Dodatne dejavnosti: Vodja šolske gozdne posesti

Gregor Belcl,

dipl. inž. gozd. (UNI)
Področje poučevanja:
strokovni gozdarski predmeti - praksa
strokovni gozdarski predmeti

Živa Ekart Grafenauer,

prof. ped.in soc.
Področje poučevanja:
družboslovni predmeti

Vesna Kolenko,

prof. geog. in mat.
Področje poučevanja:
matematika

Tanja Volmajer,

prof. slov.
Področje poučevanja:
slovenščina

Nejc Korošec,

prof. šp. vzg.
Področje poučevanja:
športna vzgoja
DOSTOPNOST
Scroll to Top