SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Poklicna matura

Tajnik poklicne mature

Pogovorne ure:

INFORMACIJE

 Predmetni izpitni katalog za šolsko leto  je na tej povezavi

1. Predmet: SLOVENŠČINA
2. Predmet: LESARSTVO (lesarski tehnik)

3. Izbirni predmet: MATEMATIKA, ANGLEŠČINA ali NEMŠČINA

Točni roki, vezani na postopke pri izdelavi izdelka – storitve in zagovora, se objavijo z letnim delovnim načrtom šole.

V preglednici so navedene aktivnosti in roki

AKTIVNOSTI IN ROKI

 • Poziv za predlaganje tem ŠMK > ob začetku pouka
 •  Zbiranje predlogov tem izpitne naloge > do 1. oktobra
 •  Pregled in potrditev predlogov tem izpitne naloge > do 5. oktobra
 •  Oddaja vloge kandidatov za naslov izpitne naloge > do 26. oktobra
 •  Potrditev prijavljene teme izpitne naloge na ŠMK > do 15. novembra
 •  Možna sprememba naslova izpitne naloge > do 3. decembra
 •  Izdaja pisnega sklepa kandidatu za naslov izpitne naloge > do konca decembra
 • 1. konzultacija > februar
 • 2. konzultacija >  marec
 • ODDAJA DOKUMENTACIJE ZA IZDELEK – STORITEV > april
 • ODDAJA POROČILA, SEMINARSKE NALOGE > maj
 • Ocenjevanje izpitne naloge (mentor) >  maj
 • Zagovor izpitne naloge > po razporedu junij

 Sodelovanje kandidat – mentor:

kandidati morajo z mentorjem opraviti najmanj dve konzultaciji, pri drugi konzultaciji morajo kandidati mentorju predložiti osnutek naloge, ki odraža končno strukturo oblike in vsebine naloge, mentor lahko zavrne nalogo, če ni v skladu s predvideno zasnovo, ali v primeru, da je kandidat ni opravil samostojno.

DOSTOPNOST
Scroll to Top