SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Šolska prehrana

Šola razpolaga z veliko jedilnico za dijake in študente ter posebno jedilnico za zaposlene.

Šolska kuhinja je sodobno opremljena in jo ima v najemu podjetje Skalina d.o.o., ki pripravlja malice za dijake.

RAZPORED dijakov pri šolski malici v jedilnici

IINFORMACIJE

Dnevno je na voljo šest menijev.

 

Na malico se prijaviš na računalniku, ki je v avli šole. Prijaviš se s svojo dijaško izkaznico, ki si jo urediš, ko prideš kot novinec na šolo (prinesti moraš svojo fotografijo, šola pa naroči izdelavo dijaške izkaznice, ki stane 8 evrov).

Malico odjaviš preko računalnika v avli šole do 11.00, odjava pa začne veljati naslednji dan.

V primeru bolezni starši ali skrbniki javijo odsotnost v tajništvo šole in sporočijo tudi, da odjavljajo malico.

Na šolsko prehrano se prijaviš s posebno prijavo (obrazec je tukaj), ki jo prejmeš ob vpisu v 1. letnik. Dijaki višjih letnikov pa ob koncu šolskega leta prejmejo prijavnico za šolsko prehrano, in sicer za naslednje šolsko leto.

Tudi med šolskim letom se lahko kadarkoli prijaviš tako, da oddaš prijavnico v tajništvu šole gospe Dragici Sirc, poslovni sekretarki.

V tajništvo šole moraš prinesti izpolnjeno pisno Odjavo od šolske malice (obrazec je tukaj), ki jo podpišejo tudi starši.

Osnovna cena malice znaša  3,60 EUR.

Za subvencionirano malico je cena drugačna:

  • pri 40 % subvenciji je 2,16 EUR
  • pri 70 % subvenciji je 1,08 EUR

Do brezplačne (100 % subvencionirane) malice so upravičeni tisti dijaki, kjer v družini povprečni mesečni dohodek na družinskega člana NE presega 42 % neto povprečne plače v naši državi. Podatek je ugotovljen na osnovi odločbe o otroškem dodatku ali državne štipendije.

Za delno subvencionirano malico pa veljajo naslednji podatki o povprečnem mesečnem dohodku na družinskega člana:

  • za 40 % subvencionirano malico (1,64 €) – nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka)
  • za 70 % subvencionirano malico (0,82 €) – nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Sloveniji (peti razred otroškega dodatka)

Do brezplačne malice so ne glede na zgornje podatke upravičeni naslednji dijaki, ki so:

  • nameščeni v rejniških družinah,
  • prosilci za azil,
  • bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo zunaj zavoda.

POMEMBNO: Na centrih za socialno delo ni več treba oddajati vloge za subvencionirano prehrano, ker bo šola upoštevala dohodkovni razred, naveden v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Le v primeru, da nimaš odločbe, boš moral oddati vlogo za subvencionirano prehrano na centru za socialno delo.

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani in Zakon u uvejavljanju pravic iz javnih sredstev.

Več o šolski prehrani je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

DOSTOPNOST
Scroll to Top