SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Statusi in prilagoditve

Šola ureja prilagoditve v skladu s Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli.

Šola prilagodi šolske obveznosti:

 • dijaku s posebnimi potrebami (v skladu z odločbo o usmeritvi),
 • dijaku, ki pogosto ali daljše časovno obdobje izostaja iz zdravstvenih razlogov,
 • dijaku, ki se vzporedno izobražuje.

Šolske obveznosti lahko šola prilagodi tudi:

 • dijaku športniku,
 • dijaku kulturniku,
 • nadarjenemu dijaku,
 • dijaku, ki prihaja iz druge države,
 • drugim dijakom v skladu z 2. členom navedenega pravilnika.

Vložitev in odobritev vloge

Za pridobitev pravice do prilagajanja šolskih obveznosti mora dijak vložiti ustrezno vlogo. Vložiti jo je treba do 30. septembra, v izjemnih primerih lahko tudi med šolskim letom.

O vlogi odloči ravnatelj v petnajstih dneh po prejemu vloge. Sklep ravnatelj v osmih dneh po odločitvi vroči staršem mladoletnega dijaka ali dijaku.

Prilagoditve veljajo za tekoče šolsko leto.

Zahtevane vloge

 • dijak športnik > potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje                       
 • dijak kulturnik > potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje
 • nadarjeni dijak > potrdilo o nadarjenosti
 • dijak, ki prihaja iz druge države          
DOSTOPNOST
Scroll to Top