SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor


Datumi skupnih pogovornih ur


Pogovorne ure

  • RODITELJSKI SESTANKI
  • pogovorne ure

RODITELJSKI SESTANKI

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo v vsaki oddelčni skupnosti vsaj dva roditeljska sestanka. Kako bodo potekali bomo sporočili. Obiskovalci šole morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Prvi roditeljski sestanek staršev dijakov 1. letnikov bo izveden okoli 15. septembra. Natančen datum in način izvedbe bo sporočen. V uvodnem delu bosta starše nagovorila g. Aleš Hus, direktor šole in mag. Cvetka Semlak, šolska pedagoginja.

Po uvodnem delu se bo roditeljski sestanek nadaljeval v okviru oddelčnih skupnosti (način bo sporočen). Predstavili se bodo razredniki in podali bistvene informacije za uspešno delo dijaka. Seznam razrednikov je na tej povezavi.

  • Starši bodo izvolili tudi svojega predstavnika v svet staršev.
  • Sestava sveta staršev je na tej povezavi.
  • Za drugi roditeljski sestanek, ki bo v drugem ocenjevalnem obdobju, bodo starši posebej prejeli vabilo razrednikov.
  • V mesecu aprilu je načrtovan roditeljski sestanek za starše zaključnih letnikov.

pogovorne ure

POGOVORNE URE V ŠOLSKEM LETU 2021/21

MAJ- torek, 3.5.2022

Pogovorne ure potekajo vsaki prvi torek v mesecu- po razporedu- od 16.30 do 17.30 ure.

Starši in dijaki 1.A LT/GT in 2.A GT/LT imajo skupni roditeljski sestanek- ob. 17.00 v učilnici št. 15. Tema: Igre na srečo- predavanje za starše in dijake. Vabilo so dobili od razredničarke.

Pedagoginja bo dosegljiva na šoli med 16.00 in 17.00 uro.

z.št. ODDELEK-SMER v šoli/na daljavo razrednik
1. 1.A LT  (15 ang+2NEM) RS-na šoli-št.19 D. Krecenbaher
1.A GT  vsi ang RS-na šoli-  št.19 D. Krecenbaher
2. 1.B- M  vsi ang PU- na daljavo J. Korpič
3. 1.C-M     13 ang+1 NEM PU- št.10 T. Perič
1.C-G    17 ang+1 NEM PU- št.10 T. Perič
4. 1.Č-OL PU- na šoli  št.11/dalj. V. Lipušček
5. 2.A-LT (21 ang+1 nem) RS na šoli-št. 4 F. KIDRIČ
2.A-GT  (5 ang+1nem) RS-na šoli-št.4 F. KIDRIČ
6. 2.B-M- vsi ang PUD S. T. KVAS
7. 2.C-M-  (11 ang +5 nem) PUD M. KIŠEK
2.C-G-  (8 ang+1 nem) PUD M. KIŠEK
8. 2.Č-OL- vsi NEM odpade M. Bandur
9. 3.A-LT (11 ang+3 nem) RS-na šoli-17.00 št.15 V. Pintar
3.A-GT (7 ang+0 nem) RS-na šoli-17.00 št.15 V. Pintar
10. 3.B-M vsi ang PU – na daljavo E. Potočnik
11. 3.C-M- ( 8 ang+9 nem) PU- na šoli, št. 3 P. Burjek
3.C-G  (3 ang+4 nem) PU-na šoli,št. 3 P. Burjek
12. 4.A-LT   (20 ang+ 1 nem) PU-na šoli,št.13 I. Praček
4.A-GT   (5 ang+ 2nem) PU na šoli,št.13 I. Praček
13. 4.B-PTI-LT-vsi ang PU-na daljavo J. Tramšek
14. 4.C-PTI-LT-13 ang+4 NEM PU-na šoli- št. 14 B. Bračič
14. 5.B-PTI  (17 ang+7 nem) PU- na daljavo P. Urlep
   
DOSTOPNOST
Scroll to Top