SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Svet staršev

Na prvem roditeljskem sestanku, 14. septembra 2021,  so starši posamezne oddelčne skupnosti izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

Sodelovanje s starši in okoljem je izrednega pomena za našo šolo. Na rednih mesečnih pogovornih  sestankih, na sestankih sveta staršev in sveta šole lahko starši artikulirajo zahteve, predloge, pa tudi pripombe na delo in življenje na šoli.

Predstavnik sveta staršev v šolskem let  2021/2022 Mirica Rutnik.

Letošnja sestava sveta staršev je naslednja:

 • 1. A – LT, GT | Dragica Harič Šahtler
 • 1. B – M | Vesna Furek
 • 1. C – M, G | Anton Valjavec
 • 1. Č – OL | Klavdija Kos
 • 2. A – LT, GT | Andreja Čerček
 • 2. B – M | Klavdija Sever Kolednik
 • 2. C – G, M | Bogdan Mak
 • 2. Č – OL | Darja Šprogar
 • 3. A – LT, GT | Karin Bejo
 • 3.  B – M | Gregor Volmajer
 • 3. C – G | Sanja Bučar
 •  4. A – LT, GT | Mirica Rutnik
 • 4. B- PTI | Mihec Žist
 • 4. C -PTI | Lucija Gjerkeš
 • 5. A – PTI | Petra Marinič
DOSTOPNOST
Scroll to Top