SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Opremljenost šole za izvajanje praktičnega pouka lesarstva

Opremljenost delavnic

Vse šolske delavnice imamo opremljene v skladu z učnim programom in tehnološko in strokovno usmerjenostjo. Stroji so opremljeni z pripadajočimi varnostnimi standardi, ki jih predpisuje za to pooblaščena družba.

Veseli smo tudi nove pridobitve žage za razrez hlodovine, saj se nam je s tem zaključil krog imenovan iz »gozda do izdelka«.

Imamo tudi lastno sušilnico lesa, nakar suh les transportiramo v notranje skladišče lesa. Delavnice imenujemo po njihovih tehnoloških operacijah. Tako imamo

  • Prirezovalnico lesa, kjer so stroji za grobi razrez lesa in plošč. Namenjena je prvemu razrezu, krojenju in pripravi lesa in plošč za nadaljnjo obdelavo.
  • Strojna obdelava. V tej delavnici dijaki na strojih izdelajo vezi in izdelke. V tej delavnici je možno les pripraviti materiale do dokončanih polizdelkov.
  • Brušenje in struženje. Imamo več stružnic, na katerih se dijaki naučijo oblikovanja lesa.
  • CNC delavnica je opremljena z visokokakovostno tehnologijo za izdelovanje izdelkov in polizdelkov, za katere je potrebna tehnološka zahtevnost preko ACAD programov in drugih, ki so povezani s tem področjem.
  • Površinska obdelava je pomemben del tehnološkega procesa v zadnji fazi izdelka, zato je pomembno, da imamo lakirnico, ki ima vse potrebne kakovostne standarde za ta namen teh. operacije.
  • Delavnice opremljene za sestavo in dokončanje izdelkov. Takrat ko dijaki in dijakinje izdelujejo svoj zaključni izdelek je potrebno zagotoviti dovolj prostora tudi za vmesne faze in dokončanje izdelka.
  • Ročne delavnice so namenjene predvsem dijakom, ki prihajajo k nam v prvi letnik in se učijo dela z ročnim orodjem. To je še vedno zelo pomembno, saj je ročno orodje osnova za vsa dela na strojih, prav tako pa se prav tukaj naučijo ročnih spretnosti in pravilnega dela z lesom, ki ima svoje zakonitosti pri obdelavi lesa.

Delavnice permanentno potrebujejo obnavljanje in razvoj, zato vedno skrbimo, da sledimo razvoju novih orodij in naprav, ki nam to omogočajo.

DOSTOPNOST
Scroll to Top