SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Šolska knjižnica in učbeniški sklad

ŠOLSKA KNJIŽNICA

Knjižnica Lesarske šole  Maribor se nahaja v pritličju šole in na 160 m2 ponuja 11.500 enot različnega gradiva ter 30 naslovov periodike.

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je potrebam dijakov, študentov in delavcev šole. Omogoča izposojo strokovnih in leposlovnih knjig, periodike in neknjižnega gradiva.

V okviru ur knjižnične vzgoje bom knjižnico in njeno ureditev dijakom podrobneje predstavila. Seznanila vas bom z načini iskanja knjižničnega gradiva.

Kvalitetne baze podatkov na spletu:

Spletna pomoč pri iskanju informacij: Referenčni servis Vprašaj knjižničarja

UČBENIŠKI SKLAD

Šola omogoča vsem dijakom, da si na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Seznam gradiv je objavljen najkasneje do 10. junija.

Izposojevalnina za eno šolsko leto je največ 1/3 nabavne cene vseh v kompletu predvidenih učbenikov in se plača s položnico.

Dijaki si lahko izposodijo samo celoten komplet učbenikov.

Bodoči dijaki, ki se vpisujejo v 1. letnik, prejmejo naročilnico za svoj komplet učbenikov ob vpisu in jo izpolnjeno oddajo takoj ob vpisu oziroma najkasneje do 30. junija po pošti. 

Tudi bodoči dijaki od 2. do 4. letnika naročijo učbenike z naročilnico, ki jo dobijo od knjižničarke do 15. junija in jo izpolnjeno oddajo v knjižnici šole ali v tajništvu do 30. junija.

Kvalitetne baze podatkov na spletu:

Spletna pomoč pri iskanju informacij: Referenčni servis Vprašaj knjižničarja

DOSTOPNOST
Scroll to Top