SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Zaključni izpit

Tajnik zaključnega izpita

Pogovorne ure:

INFORMACIJE

V nižjem poklicnem izobraževanju:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor

V programih lesarstvo in gozdarstvo sta dva izpita:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

Pomembno: Dijak je oproščen opravljanja izpita iz slovenščine, če je imel v zaključnem letniku oceno iz slovenščine zaključeno odlično (5).

Na zaključni izpit se moraš prijaviti s prijavnico, ki jo najdeš na spodnji povezavi. Na šoli dijakom  pri izpolnjevanju prijavnic priskoči na pomoč g.Franc Korpič, tajnik zaključnega izpita.

 • Pisni del izpita traja 90 minut, kar je v skladu z izpitnim katalogom. Naloge za pisni del izpita sestavijo učitelji aktiva slovenščine na naši šoli. Pisno nalogo pregleda in oceni učitelj, ki je v oddelku poučeval slovenščino.
 • Ustni izpit opravljaš pred tričlansko komisijo, izpraševalec pa je učitelj, ki je v oddelku poučeval. Ko izbereš izpitni listek, imaš pravico do 20-minutne priprave za odgovor na tri vprašanja, ki so na izpitnem listku. Izpitni listek lahko enkrat zamenjaš.

AKTIVNOSTI IN ROKI

 • Poziv za predlaganje tem za izdelavo zaključnega izdelka > november
 • Osnutek skice in dogovori z učitelji prakse o možnostih izdelave > konec novembra
 • Izdelava skice > konec decembra
 • Izdelava tehnološkega opisa > konec januarja
 • Izdelava sestavnega načrta in prirezovalnih list > konec marca
 • Izdelava projektne mape > začetek maja
 • Konzultacija pred izdelavo > začetek aprila
 • Izdelava izdelka > maj
 • Ocenjevanje izdelka > maj
 • Zagovor izdelka > začetek junija

Kandidat, ki nima statusa dijaka, mora zaključni izpit plačati na osnovi okrožnice Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, z dne 4. 2. 2003.

Cena zaključnega izpita je določena na osnovi sklepa Sveta zavoda Lesarske šole Maribor in znaša 66,70 EUR, cena posameznega izpita pa je 33,35 EUR.

Znesek kandidat pred opravljanjem poklicne mature nakaže na

 • transakcijski račun šole: SI56 0110 0600 0045 225.
DOSTOPNOST
Scroll to Top