SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Obšolske dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI  

MODELARSKI IN MAKETARSKI KROŽEK

Mentor: Marjan KUMER, inž. les.

Izvajal se bo v šolskih delavnicah v okviru izbirnih vsebin – prosta izbira in bo potekal 40 ur. Zaradi prostorske omejitve je v skupini lahko le 15 dijakov.

Pohiti s prijavo, zate bo zanimivo in poučno.

INTARZIJSKI KROŽEK

Mentor: Mirjana KUMER, inž. les.

 Izvajal se bo v šolskih delavnicah v okviru izbirnih vsebin – prosta izbira in bo trajal 40 ur. Zaradi prostorske omejitve je v skupini lahko le 15 dijakov. Vsak potrebuje delovno obleko, svinčnik, meter in nož za intarzije.

Prijavi se čimprej, zanimivo in koristno bo zate.

CNC-KROŽEK

Mentor: Marjan PRELOG, univ. dipl. inž. les.

Poglobljeno boš spoznal področje CNC-tehnologije, še posebej CNC-stroj v šolski delavnici v povezavi z razpoložljivo licenčno programsko opremo AutoCAD in MegaCAD MegaTischlerPro.

MATEMATIČNI KROŽEK

Mentor: Iztok PRAČEK, dipl. inž. str.  

Omogočil ti bo poglabljati znanje matematike. Morda boš v sebi odkril pravega matematičnega genija. Pripravljali se boste tudi na matematična tekmovanja.

FACEBOOK STRAN LESAR S SRCEM IN HRBTENICO

Mentorica: Maja ČEBULJ, prof. ped. in soc.

Vabimo te k obiskovanju naše Facebook strani z mnogimi zanimivostmi in informacijami iz dela in življenja naše šole ter zanimivostmi s področja lesarstva. Všečkaj našo šolsko FB-stran in pripelji še svoje prijatelje. Naj vidijo, kaj delamo na naši šoli.

NARAVOVARSTVO IN LOVSTVO

Interesne dejavnosti se lahko udeležijo vsi dijaki Lesarske šole Maribor.

V okviru interesne dejavnosti spoznavamo naravovarstvo v povezavi z lovstvom. Pripravljamo se na lovsko tekmovanje Male zelene celice (v organizaciji LZ SLO). Izvedemo šolsko izborno tekmovanje za izbiro ekipe petih dijakov, ki se bo udeležila državnega lovskega tekmovanja. Člani krožka se bodo srečevali po dogovoru (približno vsaka dva tedna po eno šolsko uro, pred tekmovanjem pa več).

SEKAŠKI KROŽEK

Mentorja: Benjamin Bernard, mag. inž. gozd. in Janez Kojc, dipl. inž. gozd. (UNI)

Interesne dejavnosti se lahko udeležijo dijaki 1., 2. in 3. letnikov programa gozdar in gozdarski tehnik. V okviru interesne dejavnosti se pripravljamo na sekaška tekmovanja, šolsko izborno tekmovanje, udeležimo se regijskih in državnih tekmovanjih ter promoviramo šolo na sejmih.

ČEBELARSKI KROŽEK

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Mentorica: Tatjana Perić, prof.

Vsako šolsko leto vabimo dijake srednjega poklicnega izobraževanja (mizar in gozdar – vsi letniki), da se udeležijo Tekmovanja za Cankarjevo priznanje.

Vse dijake bomo že v septembru pri pouku seznanili z naslovom tekmovanja, z izbrano knjigo in jih spodbudili, da se prijavijo na tekmovanje.

Če se boš odločil za tekmovanje, boš prebral eno ali dve izbrani knjigi, o njej razpravljal z drugimi in se pripravljal za pisanje naloge na izbrano temo.

Razmisli o udeležbi!

ANGLEŠKI KROŽEK

ANGLEŠKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

LESARIJADA

Koordinatorica: Zdenka Berko, prof.

Tradicionalno srečanje dijakov vseh lesarskih šol v Sloveniji. Dijaki se pomerijo v znanju o lesu, njegovi obdelavi in v športnih dejavnostih. Vsakoletno srečanje za dijake pomeni tudi pomembno druženje in spletanje prijateljskih vezi.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Koordinator:  Vladimir Stegne, univ. dipl. inž. les.

Mentorji: različni učitelji strokovnih lesarskih in gozdarskih predmetov

Vedoželjni dijaki vsako leto raziskujejo in pišejo svoje raziskovalne naloge. Na državnem tekmovanju vedno dosegajo izjemno dobre rezultate in se redno uvrščajo v sam vrh najboljših mladih raziskovalcev Slovenije.

ŠOLSKO GLASILO LESAR

Mentorica: Elizabeta Potočnik, prof. ang.

Dijaki v okviru šolskega glasila LESAR – GOZDAR vsako leto zberejo najpomembnejše dogodke, ki so zaznamovali posamezno šolsko leto.  Šolsko glasilo izide v februarju.

PROJEKT DIGIGOZD

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, …

Več

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi”

Številka projekta pri PRP: 3317-1002/2019/11

Financiranje: ARSKTRP – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja Program razvoja podeželja

Trajanje: 30.07.2020 – 30.07.2023

Skupna vrednost projekta: 348.650,41 € (delež SLGŠ Maribor 13.862,00 €) Projekt je sofinanciran s strani EU.

Spletna stran projekta: Povezava

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

S projektom bomo  lastnikom ali upravljavcem gozdov omogočili, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu sodeluje 10 partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu bomo razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za 1) sestojno inventuro; 2) modeliranje razvoja gozdnih sestojev; in 3)  podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. Projekt bo z razvojem programskih rešitev in aplikacij prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih ocen lesnoproizvodnih potencialov na zasebni gozdni posesti, pomagal pri prepoznavanju tveganj pri razvoju sestojev in omogočil napoved prihodnjega razvoja sestojev na ravni posesti.

Temeljni cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastniku oz. upravljavcu gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V okviru projekta nameravamo izboljšati zajemanje in spremljavo gozdarskih podatkov v sestoj, izdelati napovedi razvoja gozdov na izbranih posestih s pomočjo modela, razviti digitalno odločevalsko orodje za učinkovito doseganje gozdnogospodarskih ciljev in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam, implementirati razvita orodja pri projektnih partnerjih in razširiti rezultate. Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

  • Mobilna aplikacija za izmero sestojnih parametrov, prilagojena na slovenske razmere
  • Programsko orodje za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti kmetijskih gospodarstev
  • Aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiziranju/minimiziranju cilja (npr. iskanje optimalne drevesne sestave za minimalna tveganja)  

Pričakovani potencialni uporabniki razvitih rešitev so zasebniki lastniki gozdov za svoje gozdne posesti, javna gozdarska služba za izboljšanje ocen sestojnih parametrov na sestojni ravni in prognoze razvoja sestojev, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in nakupa lesa na panju za izboljšanje ocen lesnih zalog in optimizacijo procesov in drugi. Z izdelavo priročnikov in navodil za uporabo bodo uporabniki dobili navodila, kako samostojno izvesti gozdno inventuro na posesti, oceniti možni prihodnji razvoj in ovrednotiti tveganja. Temeljni doprinos projekta je, da bodo lastniki lahko do dobrih informacij o stanju in potencialih na svoji posesti dostopali sami s pomočjo mobilnih in računalniških aplikacij. Veliko pozornost namenjamo izobraževalnim dogodkom, delavnicam in treningu uporabe razvitih rešitev.

Povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

DOSTOPNOST
Scroll to Top