SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

Obšolske dejavnosti

INTERESNE DEJAVNOSTI  

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Koordinator:  Vladimir Stegne, univ. dipl. inž. les.

Mentorji: različni učitelji strokovnih lesarskih in gozdarskih predmetov

Vedoželjni dijaki vsako leto raziskujejo in pišejo svoje raziskovalne naloge. Na državnem tekmovanju vedno dosegajo izjemno dobre rezultate in se redno uvrščajo v sam vrh najboljših mladih raziskovalcev Slovenije.

Rok za prijavo raziskovalnih nalog je 13. 10. 2023, rok za oddajo pa 15. 2. 2024.

ŠOLSKA LIGA

Mentor: Meta Suhadolnik Seljak, prof. in Nejc Korošec, prof.

V šolsko ligo so vključeni vsi razredi in tekmujejo vsi dijaki naše šole. Tekmujemo v malem nogometu, košarki (trojke) in odbojki. Liga poteka od oktobra do aprila  dvakrat tedensko. Dijaki, ki niso vključeni  kot tekmovalci, pomagajo pri zapisniku, sojenju in obveščanju rezultatov.

BRALNI KLUB Z BRALNO ZNAČKO

Mentorica: Tatjana Perić, prof., dr. Janja Vollmaier Lubej, prof. in Simona Gljuk, prof. 

Bralni klub je idealna oblika druženja, ob katerem se v sproščenem pogovoru učimo kritičnega razmišljanja in spoštljivo argumentirane izmenjave mnenj. Osrednji cilj je med dijaki spodbuditi dejavno branje in jim na nevsiljiv način privzgojiti pozitiven odnos do knjige. 

Veliko se družimo, smejimo, pogovarjamo in izražamo svoje mnenje o knjigah raznovrstnih žanrov.

ŠOLSKO GLASILO LESAR - GOZDAR

Mentorica: Elizabeta Potočnik, prof. ang.

Uredniški odbor: Eva Veršnik 1.a gt in Jaka Priteržnik 1.a gt

Dijaki v okviru šolskega glasila LESAR – GOZDAR vsako leto zberejo najpomembnejše dogodke, ki so zaznamovali posamezno šolsko leto.  Šolsko glasilo izide v februarju.

GLEDALIŠKI ABONMA

Mentorica: Vesna Pintar, univ. dipl. inž. les.

V šolskem letu 2023/2024 SNG Maribor ponovno razpisuje tri vrste dijaških abonmajev.

  1. abonma: DIJAŠKA DRAMA, ponuja 4 predstave
  2. abonma DIJAŠKA OPERA IN BALET, ponuja 4 predstave
  3. abonma SIMFONIČNI CIKEL
  4. abonma CARPE ARTEM

Obisk dijaške predstave je možen z abonmajsko dijaško izkaznico. Za ogled abonmaja se prijavite pri učiteljici Vesni Pintar.

FACEBOOK IN INSTRAGRAM STRAN SREDNJE LESARSKE IN GOZDARSKE ŠOLE MARIBOR

Mentorica: Snežna Trojnar Kvas, prof.

Pri urejanju FB in IG strani sodelujejo vsi dijaki in zaposleni s svojimi prispevki. Veseli bomo vsakega prispevka, primernega za objavo. V ta namen je ustvarjen e-naslov: naseobjave@lsmb.si, kamor lahko pošiljate predloge objav.

NARAVOVARSTVO IN LOVSTVO

Interesne dejavnosti se lahko udeležijo vsi dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor.

V okviru interesne dejavnosti spoznavamo naravovarstvo v povezavi z lovstvom. Pripravljamo se na lovsko tekmovanje Male zelene celice (v organizaciji LZ SLO). Izvedemo šolsko izborno tekmovanje za izbiro ekipe petih dijakov, ki se bo udeležila državnega lovskega tekmovanja. Člani krožka se bodo srečevali po dogovoru.

V aprilu 2024 bo državno srečanje lovskih krožkov, potekalo bo v Mariboru.

SEKAŠKI KROŽEK

Mentorja: Janez Kojc, dipl. inž. gozd. (UNI) in Benjamin Bernard, mag. inž. gozd.

Interesne dejavnosti se lahko udeležijo dijaki 1., 2. in 3. letnikov programa gozdar in gozdarski tehnik. V okviru interesne dejavnosti se pripravljamo na sekaška tekmovanja, šolsko izborno tekmovanje, udeležimo se regijskih in državnih tekmovanjih ter promoviramo šolo na sejmih.

ARBORISTIČNI KROŽEK

Mentor: Janez Kojc, dipl. inž. les. in Rok Bera, dipl. inž. gozd.

Dijaki pri arborističnem krožku nadgradijo osnovno znanje, ki ga pridobijo pri predmetu arboristike. Utrjujejo izdelovanje vozlov, izvajajo različne vrvne tehnike in obžagujejo drevesa.

ČEBELARSKI KROŽEK

Praktično delo v šolskem čebelnjaku obsega: pregled čebeljih družin, urejanje okolice čebelnjaka in gojenje medovitih rastlin.

Dijaki se pripravljajo na čebelarsko tekmovanje, ki bo maja 2024 v Pivki.

ANGLEŠKI KROŽEK

MATEMATIČNI KROŽEK

Mentor: Maja Možina

Matematični krožek je namenjen vsem, ki jih matematični problemi in naloge navdihnejo k reševanju in razvijanju novih strategij.

Dijaki se tudi pripravljajo na matematična tekmovanja.

CNC-KROŽEK

Mentor: Marjan PRELOG, univ. dipl. inž. les.

Poglobljeno boš spoznal področje CNC-tehnologije, še posebej CNC-stroj v šolski delavnici v povezavi z razpoložljivo licenčno programsko opremo AutoCAD in MegaCAD MegaTischlerPro.

MODELARSKI KROŽEK, IZDELOVANJE MAKET

Mentor: Marjan Kumer, inž. les

Krožek poteka v prostorih šolskih lesarskih delavnic dvakrat mesečno, po pouku. Potrebna oprema: delovna obleka in svinčnik.

STRUŽENJE

Mentor: Marjan Kumer, inž. les

Krožek poteka v prostorih šolskih lesarskih delavnic dvakrat mesečno, po pouku. Potrebna oprema: delovna obleka in svinčnik.

DELO NA CNC LASERJU

Mentor: Stanko Sagadin, inž. les

Krožek poteka v prostorih šolskih lesarskih delavnic. Potrebna oprema: delovna obleka in USB ključek s projekti. 

PRIPRAVE NA TEKMOVANJE V OBDELAVI LESA

Mentor: Aljaž Fijačko, inž. les.

Tekmovanja: šolsko tekmovanje, Lesarijada, Sloskills

Priprave potekajo v šolskih delavnicah. Izvajale se bodo večkrat na teden, odvisno od pričetka tekmovanja.

PROJEKT DIGIGOZD

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, …

Več

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi”

Številka projekta pri PRP: 3317-1002/2019/11

Financiranje: ARSKTRP – Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja Program razvoja podeželja

Trajanje: 30.07.2020 – 30.07.2023

Skupna vrednost projekta: 348.650,41 € (delež SLGŠ Maribor 13.862,00 €) Projekt je sofinanciran s strani EU.

Spletna stran projekta: Povezava

Projekt “Digitalizacija kmetijskega gospodarstva za načrtovanje gospodarjenja z gozdovi” – akronim DIGIGOZD,  se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

S projektom bomo  lastnikom ali upravljavcem gozdov omogočili, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu sodeluje 10 partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu bomo razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za 1) sestojno inventuro; 2) modeliranje razvoja gozdnih sestojev; in 3)  podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. Projekt bo z razvojem programskih rešitev in aplikacij prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih ocen lesnoproizvodnih potencialov na zasebni gozdni posesti, pomagal pri prepoznavanju tveganj pri razvoju sestojev in omogočil napoved prihodnjega razvoja sestojev na ravni posesti.

Temeljni cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastniku oz. upravljavcu gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V okviru projekta nameravamo izboljšati zajemanje in spremljavo gozdarskih podatkov v sestoj, izdelati napovedi razvoja gozdov na izbranih posestih s pomočjo modela, razviti digitalno odločevalsko orodje za učinkovito doseganje gozdnogospodarskih ciljev in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam, implementirati razvita orodja pri projektnih partnerjih in razširiti rezultate. Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

  • Mobilna aplikacija za izmero sestojnih parametrov, prilagojena na slovenske razmere
  • Programsko orodje za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti kmetijskih gospodarstev
  • Aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiziranju/minimiziranju cilja (npr. iskanje optimalne drevesne sestave za minimalna tveganja)  

Pričakovani potencialni uporabniki razvitih rešitev so zasebniki lastniki gozdov za svoje gozdne posesti, javna gozdarska služba za izboljšanje ocen sestojnih parametrov na sestojni ravni in prognoze razvoja sestojev, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in nakupa lesa na panju za izboljšanje ocen lesnih zalog in optimizacijo procesov in drugi. Z izdelavo priročnikov in navodil za uporabo bodo uporabniki dobili navodila, kako samostojno izvesti gozdno inventuro na posesti, oceniti možni prihodnji razvoj in ovrednotiti tveganja. Temeljni doprinos projekta je, da bodo lastniki lahko do dobrih informacij o stanju in potencialih na svoji posesti dostopali sami s pomočjo mobilnih in računalniških aplikacij. Veliko pozornost namenjamo izobraževalnim dogodkom, delavnicam in treningu uporabe razvitih rešitev.

Povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

DOSTOPNOST
Scroll to Top