SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

POLIČKE ZA ODGAJANJE PISARNIŠKEGA MATERIALA IZ DUGLAZIJE, PAVLOVNIJE IN ROBINIJE

Poličke za odlaganje pisarniškega materiala so izdelane iz kar treh različnih tujerodnih drevesnih vrst. Danes se še vedno najpogosteje uporabljajo plastični izdelki, ki pa so vir onesnaževanja okolja tako v postopku proizvodnje kot v procesu razgradnje odpadkov iz plastike. Z lesenimi poličkami smo hkrati uporabili les, ki je v naših gozdovih tujeroden in je po koncu uporabe v celoti ekološko razgradljiv.

Mentor: Mirjana Kumer, z dijaki programa mizar in lesarski tehnik
DOSTOPNOST
Scroll to Top