SREDNJA LESARSKA IN GOZDARSKA
šola Maribor

STOJALO ZA ODLAGANJE ČEVLJEV IZ SREBRNEGA JAVORJA

Stojalo za odlaganje čevljev cela družina dnevno uporabi večkrat. Z izdelkom iz srebrnega javorja smo skušali povezati tujerodne vrste z gostom v našem domu. Tudi če je nekdo tuj je vedno dobrodošel pri nas doma, tako kot srebrni javor. S tem smo izkazali gostoljubnost in dobrodošlico tako drevesni vrsti, ki je pri nas tuja kot zunanjemu obiskovalcu, ki je pri nas doma prav tako vedno dobrodošel. Les je bel do belkasto rumene barve, zunaj ni posebej trajen. Za obdelavo je manj primeren, saj ima polno lesnih napak, napetosti in se težko obdeluje.

Mentor: Mirjana Kumer, z dijaki programa mizar in lesarski tehnik
DOSTOPNOST
Scroll to Top